Betting strategier i Roulette

Ett ämne som vi bland annat kommer att skriva om i våra texter är spelstrategier. Det finns nämligen en mängd olika sådana som du kan använda till flera av branschens olika spel. I den här artikeln är det närmare bestämt spelstrategier som du kan använda dig av när du spelar roulett som vi kommer att skriva om.

Att använda dig av en spelstrategi kan vara ett bra sätt att öka dina vinstchanser på. Det är dock viktigt att poängtera att det inte finns någon spelstrategi som garanterar dig vinst. Det som spelstrategier kan bidra med är istället att öka sannolikheten för att du ska lyckas få till en vinst. Vi ska nu ta oss en titt på några olika roulettstrategier.

Martingale

Martingale är en av de mest kända spelstrategierna som kan användas till roulett. Systemet kan även användas till en rad andra casinospel, men det är just roulett som det är vanligast att använda det till. Martingale blev en populär strategi bland flera spelare att använda sig av redan på 1800-talet. Strategin bygger på principen att du som spelare alltid ska dubbla din insats i nästkommande spelrunda efter det att du råkat ut för en förlust. Genom att hela tiden höja din insats är tanken nämligen att du ska kunna vinna tillbaka de pengar som du eventuellt förlorat tidigare under rundan.

Martingale fungerar endast att använda när du lägger så kallade jämna spel. När du spelar roulett så innebär detta att du då satsar på något av följande:

  • Kulan ska hamna på rött eller svart
  • Kulan ska hamna på ett jämnt eller udda nummer
  • Kulan ska hamna på ett lågt nummer, 1-18, eller på ett högt nummer, 19-36

Har du tur så kan du alltså genom att använda dig av Martingale snabbt vinna tillbaka pengar som du tidigare förlorat. Tyvärr inträffar dock inte alltid detta, och eftersom du hela tiden höjer din insats kan resultatet istället bli att du snabbt blir av med dina pengar. Detta är också nackdelen med Martingale, alltså att det är ett väldigt riskabelt system.

D´alembert

D´alembert är en annan strategi som tillhör de allra mest välkända och populära när det kommer till att spela roulett. Detta system skapades för att användas till just roulett, men precis som Martingale har det även visat sig fungera väl till en mängd övriga casinospel. Två exempel på sådana är blackjack och baccarat.

En annan likhet Martingale och D´alembert emellan är att även D´alembert är ett spelsystem med en så kallad negativ procession. Det innebär att du även här ökar din insats när du råkar ut för förlust. Dock fördubblar du inte din insats efter att du råkat ut för en förlust, utan höjer den endast med en enhet. Ett resultat av detta är att D´alembert är ett mindre riskabelt system än vad Martingale är. När du använder dig av D´alembert riskerar du nämligen inte att bli av med dina pengar i en lika hög takt som du gör om du använder dig av Martingale.

D´alembert kan precis som Martingale användas till jämna spel. När du spelar roulett handlar detta alltså om ifall kulan kommer att hamna i ett hål märkt med rött eller svart, om det kommer hamna i ett hål som har ett jämnt eller udda nummer, eller ifall det kommer hamna i ett hål med ett värde av 1-18 eller i ett med ett värde av 19-36.

Använder du dig av D´alembert får du först och främst bestämma hur mycket pengar du sammanlagt vill spela med. Därefter ökar du din insats med en enhet vid förlust och minskar den med en enhet vid vinst. Så fortsätter du sedan tills du väljer att avsluta din spelrunda eller tills du får slut på pengar.

Fibonacci

Ännu ett exempel på en spelstrategi som bland annat lämpar sig väl för att användas till roulett är Fibonacci-systemet. Precis som de två tidigare alternativen är Fibonacci-systemet ett spelsystem som använder sig av negativ procession, alltså att du ökar den summa du satsar efter varje förlust. Likt fallet när det gäller Martingale och D´alembert så används Fibonacci-systemet endast tillFibonacci roulette system jämna spel.

Fibonacci-systemet bygger på den berömda matematiska formeln vid namn Fibonacci-sekvensen. Utmärkande för denna nummersekvens är att varje tal som förekommer i den består av summan av de två tal som kommer före det. Sekvensen börjar t.ex. med 1-1-2. 1+1=2, därför förekommer 2 i sekvensen som ett resultat av de två tidigare talen, alltså 1 och 1. På detta vis fortsätter sedan sekvensen.

För att använda dig av Fibonacci-systemet när du spelar roulett så börjar du med att besluta dig för hur stor sammanlagd summa du vill spela för. Därefter beslutar du dig för hur mycket pengar du vill lägga som första insats, och beroende på vad du väljer kan du sedan genom att använda dig av Fibonacci-sekvensen få fram hur följande insatser ska se ut. Därefter är det bara att sätta igång att spela. Förlorar du ett spel så rör du dig sedan uppåt i nummersekvensen. Vinner du så flyttar du dig istället två nummer tillbaka i sekvensen. Får du en vinst redan i början av nummersekvensen så rör du dig bara tillbaka till sekvensens början.

Precis som Martingale så är Fibonacci ett riskfyllt system där du snabbt kan bli av med stora summor pengar om saker och ting inte går som tänkt. Var därför försiktig om du använder dig av detta system!